Meer over ons

Fokbedrijf Veldhuizen

Waar staat Veldhuizen Topigs Norsvin voor?

Veldhuizen Topigs Norsvin heeft vestigingen in Woudenberg en Rhenen. Wij produceren op ons bedrijf de Topigs 20 en de TN70 fokzeug, door deze verschillende fokgelten met verschillende productie eigenschappen  kunnen wij onze afnemers met verschillende afzetmarkten zo goed mogelijk bedienen.

Op onze bedrijven werken we met de Z-lijn als basiszeug voor de productie van de Topigs 20 en de TN70 zeug.

Woudenberg

Op onze locatie in Woudenberg houden we 800 zeugen voor de productie van Topigs 20 en TN70.

Op deze locatie hebben we goede looplijnen, er zijn twee stallen aan elkaar gebouwd voor de dragende zeugen en de kraamstal. Er is een aparte biggenstal en vandaaruit gaan de opfokzeugjes met een gewicht van 23 kg naar de opfokstal. Per stal werken we met aparte laarzen, schoeisel en gereedschap (met verschillende kleuren). Door deze werkwijze streven we naar een zo hoog mogelijke gezondheidsstatus.

Op deze locatie hebben wij goede looplijnen en streven wij naar een zo hoog mogelijke gezondheidsstatus.

Maarsbergseweg 67
3931 JG Woudenberg
t 033 286 26 97 / 06 50 62 38 00
f 033 – 286 70 96
wim@veldhuizentopigsnorsvin.nl

Rhenen

Op onze locatie in Rhenen houden we 450 zeugen voor de productie van de TN70 .

Dit bedrijf ligt in een zeer varkensarm gebied en heeft een zeer hoge gezondheidsstatus.

Friesesteeg 44
3911 VR  Rhenen
t 0317-61 85 70 / 06-50 62 38 00
f 0317-61 25 10
wim@veldhuizentopigsnorsvin.nl